19.YIL! Akarsu Biokim Ltd.

& Yasemin Biolojik ve Kimyasal Ürünler -N.Akarsu

SEPTİK-10 STP KANALİZAYON KAYNAKLI ATIKSU YA ÖZEL

KANALİZASYON KAYNAKLI ATIKSU AKIMLARINA

ÖZEL FORMULASYON

SEPTİK -10  STP 

 

 

Bioseptik -10  STP yüksek organik kirlilikler taşıyan,yüksek miktarda akışlı Atıksuların arıtımında doğan ihtiyaçlara hızla uyabilen,inatçı ve kuvvetli  faydalı mikroorganizmalar Formulasyonudur.

BOI /KOI ve diğer kritik değerlerde maksimum düşüş  ve minimum çamur formasyonu sağlar

Çoğunlukla H2S ve Amonyak ortaya çıkmasının  yol açtığı bilinmektedir.STP ürünü bu koku kaynaklarının oluşmasına neden olan organik kirliliklerin hızla ve  tamamen ortadan kaldırarak koku sorununu çözer.

Yerleşim yerleri kanalizayon kaynaklı Atıksu akımları miktar / debilerinin yüksekliği nedeniyle özelformulasyon gerektirir.B uformulasyonda yer alan Mikroorganizmalar “ hızlı “ olma özellikleri sayesinde arıtmada başarı sağlar.

STP Formulasyonundakı özel Mikro organizmalar sayesinde  :      Sabun içindekı Yag asitleri ve yağlar, Deterjanlar içindeki amonyak,fosfor ve Fenol bileşenleri STP içindeki özel Mikro orgnizmalar tarafından  biolojik arıtılırlar.

Kanalizasyon akımlarında hastalık yapıcı (patojenik)mikrorgnizmaların çok sayıda bulunduğu gerçektir.STP bulunduğu ortamdakı Patojeniklerle “ayni besin kaynaklarını paylaşma /kuvvetli  olanın sağ kalması” esası ile savaşır ve bunların  gelişmelerini önleme  ve sayılarını azaltmada faydalı olur.

 

Bioseptik -10  STP  :   Çok yüksek  10 Milyar CFU/gr Bakteri Formulasyonu  ve Sıvı halde saklanabilme özelliği saplayan Stabilizatör Katkısıyla özel olarak ürettirilmiştir.

 

 

 

Linkler