19.YIL! Akarsu Biokim Ltd.

& Yasemin Biolojik ve Kimyasal Ürünler -N.Akarsu

AUQA VİVA -10 GRASS Sertifikalı Havuz,Göl ,Gölet Bakterisi

Su içersindeki kirlilik parçacıkları Bakteri hücresi tarafından adsorbe edilirler ( yuzeye yapışırlar) .Daha sonra bu kirlilik parçacıklarını parçalayacak olan enzimler üretilir,parçacıklar parçalanır,hücre içersine emilirler .Hücre içersinde yok edilerek su ve CO2 e indirgenirler.

Aqua Viva-10 Süs havuzu /Gölet temizleyici  Yosun ve Algea ların çoğalma ve çiçeklenmelerinin önler.

Amonyak seviyesini düşürür ve dip kirliliklerinin çözünüp yokedilmesi için yardımcı olur.

Ürün H2S oluşumunu engeller,dolayısı ile koku yu önler ,

BOI ve KOI seviyelerini  düşürür.

A.Viva-10 Tabii ve suni göletler,süs havuzları ,KOI havuzları ,Balıklı havuzlar,Golf göletleri ve benzer yerler için tam bir organik ıslah gerçekleştirir.

A.Viva-10 Havuz ve Gölet Bakterisi  Fosfor çöktürücü organizmalar da içerir. PO4  ü hücre kütlesi içine çeker ve kitler .Böylece polifosfatlar algea ve diğer yosunların canlanmasında kullanılamaz.

 

 Bu tür yerlerin ıslahında  kimyasallar  kullanılmakta ise de kimyasallar özellikle dip bölgelerde oksijensiz ortam yaratır ve dip çamur tabakasında fosfor miktarını arttırır.Kimyasalların yosun ve Algea temizliği geçicidir.

 Aqua Viva -10  GRASS Belgesine sahiptir.   Bu belge ,suda belli konsantrasyonların altında yüzüldüğünde insana zararlı olmadığını ispatlar.

A.Viva 10 un kullanım konsantrasyonları belirtilen limitlerin çok uzak altındadır.

A.Vİva-10 Balık ve diğer canlıların bulunduğu havuzlarda rahatlıkla kullanılabilir.

 

Linkler