18.YIL! Akarsu Biokim Ltd.

& Yasemin Biolojik ve Kimyasal Ürünler -N.Akarsu

BİOPAK 10 YAĞ YİYİCİ BAKTERİ

BİOPAK -10 

YÜKSEK KONSANTRASYONLU VE STABİLİZATÖR KATKILI YAĞ YİYİCİ BAKTERİ 

Yağlı atıksu sitemleri,Arıtmalar,Terfiler,Hatlar

Yağ tutucular 

için Yüksek konsantrasyonlu ve Sıvı halde saklanabilmesini sağlayan Stabilizatör katkılı 

Yeni Nesil Bakteri 

Linkler