18.YIL! Akarsu Biokim Ltd.

& Yasemin Biolojik ve Kimyasal Ürünler -N.Akarsu

HİDROKARBONLU ATIKSULAR İÇİN BAKTERİ

HİDROKARBON YOKEDİCİ

BAKTERİ FORMULASYONU

 

Giriş

Hidrokarbon yokedici Bakteri Formulasyonu  Aromatik ve Aliphatik Hidrokarbonları etkin bir şekilde yokedebilmek için özel seçilmiş Bakteri çeşitlerinden  meydana gelir.  Hidrokarbon Yokedici Bakteri Formulasyonu     doğal  Biolojik arınmayı güçlendirir ve büyütür.  

Bu formulasyon Atık suda veya kirlenmiş su veya toprakta Biolojik rekabet kurallları ile baskın bileşen hale geçerek ortamda bulunan çeşitli kirleticilerin yaşamalarına izin vermez bozunmalarını sağlar.

Etkili olduğu ürünler (Kirleticiler) :

Dinitrotoluene

Crude Oils

Diesel Fuel

Heptachlor Phenols

Naphthalene

Hydrocarbons

Nitro phenols

Benzene

Kerosene

Petrol

Halomethanes

Toluene

İçerik

Bacillus, Pseudomonas, Saccharomyces, Micrococcus and microbial carrier

Bakteri Konsantrasyonu 5 Milyar CFU/gr    ,Açık ten rengi  Hafif Koku  

Uygulama Yerleri  

 Petrol Rafinerileri Atık suları

Petrol istasyonları Atık suları 

 Kimyasal Fabrikalar Atık suları

 Hidrokarbonlu ve Yağlı Atıksular ;

 Yağ ve Petrol kaçakları ;

Faydaları

COD/COD değerlerini istenen seviyelere düşüren Bio -iyileştirme     

 Arıtma Tesiilerin hızla kendini toparlayıp devreye girerek Hidrokarbonları Yokedecek Aktif kültür ortamı yaratma

Petrol Hidrokarbonlarının yarı -ömürlerini küçültme;

Arıtma sisteminde Zehirli atıksu kaçaklarına ,Yüksek ve Alırı yüklenmelere dayanacak kondisyonu yaratma 

Kirlenmiş su,toprak ve yag/petrol kacaklarını Bio iyileştirme ile arıtma     

 Ürün %100 Doğaldır -zehirli ,zararlı maddeler ve Kimyasallar içermez 100%  

Dozaj ve Uygulama Metodu 

Dozaj özel bir bilgi olduğu için  gerektiğinde İzmir Merkez e veya Bölge Bayisine  danışınız.

Dozlamadan 2 saat önce 1:20 oranında su ile seyreltip  bekleyiniz. 2 saatin sonunda uygulayınız.  

Çalışma şartları

D.O  (çözünmüş oksijen)  ≥   2   mg/L,  Su sıcaklığı :   15~45°C,  pH:   6   ~   9,

 DİKKAT :Çamaşır suyu ,Kostik ,dezanfekte ediciler ve diğer kimyasallar ile karıstırmayınız

Paketleme ve raf ömrü

2 yıl raf ömrü vardır.

Aliminyum folyada 1 kg ,kartonda 10 Kg ,kovada 15 Kg vardır

Saklama

Serin ve Kuru bir yerde muhafaza ediniz.Nemden ve direk Güneş ışığından uzak tutunuz .

Paket açıldıktan sonra  30 gün içinde kullanınız.

Çocuklardan uzak tutunuz.

Linkler