19.YIL! Akarsu Biokim Ltd.

& Yasemin Biolojik ve Kimyasal Ürünler -N.Akarsu

ÜRÜN:BİOBLOK-YAVAŞ ERİYEN BAKTERİ BLOGU -ORGANİK DOZAJ POMPASI

 

 

BİOBLOK 

Konsantre ve suda cözünen yag yiyici mikro organizmalardır.Bu yavas cözünen bloklar,  yogun olarak yag birikimlerinin oldugu  Yag kapanları,terfi istasyonları ve diger atık su tesisleri icin kullanılırlar  .Bu bloklar 2-ila-4 haftalık bir sürede  yavasca cözünmek üzere üretilmis olup ,cözünme hızı  her sistemdeki su akıs hızına ve gelen  yag   yüküne baglıdır.

YAG KAPANLARI
T
avsiye edilen sürelerde kullanınız.Tabii ki bu miktarlar Yag kapanının  buyuklugune,gelen sıvı akıs mıktarına ve gelen yag mıktarına baglı olarak  ayarlanmalıdır. .Her bir blok u bir iple yag kapanı icine tamamen batacak sekilde asınız.Blok katiyen dibe oturmamalıdır Aksi halde üstü yagla kaplanır ve hizmet görmez.

TERFİ İSTASYONLARI,ARITMALAR ,ROGARLAR 

 Su akısının düzgün oldugu ve bloku daima örtebilecegi  noktaları seciniz.Giris ve cıkıs turbalans larına  blok asmaktan kacınınız.Su akısı her zaman blok u örtmelidirTavsiye edilen süreler de kullanınız .Eridikce degiştiriniz.

 

 

Linkler