19.YIL! Akarsu Biokim Ltd.

& Yasemin Biolojik ve Kimyasal Ürünler -N.Akarsu

AZOT GİDERİCİ BAKTERİLER - (NİTRİFİKASYON )

 NF -01

        Nitrifikasyon  Bakterisi      

       NH3 kaynaklı  Azot problemlerine Biolojik çözüm

 

Giriş

Nitrifiye edici Bakteri  ürünü :hızlı hareket eden,güçlü bir mikroorganizma olup geniş bir aralıktaki endüstriel ve Belediye atıksu arıtma proseslerinde kullanılır.

DNF -01 Ürünü arıtma sisteminin devreye girişini  hızlandırır denitrifiye işleminin dengesini arttırır dengesiz durumlardan sonra düzelme süresini kısaltır nitrat ve toplam nitrojen arasında uyumsuzluk riskini düşürür.  

Bu karışımda ;basillus grubu bakteriler,organik asitler,natürel organik sistemler, tamponlayıcılar besleyiciler  ve enerji sistemleri  Biolojik arıtma görevini en iyi yapacak şekilde Bio   formüle edilmiştir.,

   

İçerik

Özel olarak formüle edilmiş Nitrosomonas spp ve Nitrobacter spp .

Açık Kahverengi  toz , 1 lt per Foil bag

Nitrifiye etme hızı 200 mg NH4-N L-1 H-1 ;

Kullanıldığı Yerler 

Amonyak problemi olan herytürlü Atık sularda kullanılır.

Nasıl Çalışır

Nitrosomas   ,Ammonia ve Ammonium u ( NH3) Nitrit( NO2) dönüştürür. 

Daha sonra Nitrobakter bakterisi Nitrit i  ( NO2) yi Nitrat a ( NO3) çevirerek dönüşümü tamamlar

Amonyak ın Nitrat e çevrilmesini sağlıyan bu proses e Nitrofikasyon denir..

  • *Atık sudaki Amonyak’ ı   etkili olarak  Nitrat’a çevirerek uzaklaştırır.
  •  
  • *Atık su da ki NH3 seviyesini deşarj limitleri içinde tutar.
  •  
  • *Tabiattaki Nitrifikasyon bakterileri çok yavaş geliştiklerinden ortama Nitrifikasyon bakterisi eklenmesi Nitrifikasyonu hızlandırır. 
  • *Toksik şoklar ve engelleyiciler  veya soğuk hava şoklarından son   sonra  nitrifikasyonu hızla düzeltir.    
  • *Tabiata ekstra iz bırakmadan ve ekipman kullanmadan Amonyak azaltma performansını yükseltir.

            *Zararlı Nitrit/ H2S / Amonyak  Nitrojenini Zararsız  Nitrojen veya Niotrojen okside dönüştürür.

%100 Naturel,organik ,kimyasal ve  zehirli madde içermeyen  ve zararlı bileşeni olmayan üründür.

 

Dozaj ve Kullanım Metodu

Dozlama özel bir bilgi olduğu için Bölge Bayimize danışınız.

Su ile 1:20 oranında karıştırıp çalkalayarak kullanınız.

Kullanmadan önce 2 saat aktive olması ( canlanma) için bekleyiniz.   

Ürünün verimliliğini sürekli tutmak için size verilen dozlama değerlerine titizlikle uyunuz.

İlk şarj sonrasındaki aylık sürdürme dozajlarını ihmal etmeyiniz.

Kullanım Şartları 

Ortam oksijeni  (D.O )   >  2   mg/L    Su sıcaklığı :   15~45°C,   pH:   6   ~   9,    

Dikkat   Ağartıcılar ,Kostik, dezenfektan ve diğer kimyasallar ile karıştırmayınız.

Paketleme ve Raf ömrü

2 yıl raf ömrü , 1 kg lık Folyo poset  , 10 kg lık karton kutu , 15 kg lık Kova

Depolama

Serin ve kuru bir yerde depolayınız,Direkt gün ışığı ve nem’e maruz bırakmayınız.  

Açıldıktan sonra aktivasyonu kaybetmemek için 30 gün içinde kullanınız

Çocukların erişiminden uzak tutunuz.

 

Not:Azot Döngüsü : ,kabaca atmosferdeki serbest inorganik azot gazının temel yaşamsal organik bileşenlerden en önemlisi

olan protein oluşumu ve yıkılan proteinden atmosfere tekrar serbest azot gazı salınımını açıklayan inorganik madde döngüsüdür.

BU döngü temel olarak :fiksasyon,nitrifikasyon ve denitrifikasyon olarak üç aşamada gerçekleşir.

Fiksasyon    aşamasında atmosferde bulunan serbest azot :şimşek yağmur ya da azot bağlayıcı bakteriler tarafından veya ölü bitki ya da hayvan artıklarının ve hayvan dışkılarının protein ve azot içeren kısımlarının saprofit organizmalar tarafından ayrıştırılmasıyla amonyak gibi azot tuzları olarak toprağa bağlanmasıdır.

Nitrifikasyon  aşamasında zararlı amonyak tuzları nitrosomonos     basili ve nitrobakter gibi kemosentetik bakteriler tarafından okside edilerek canlılara zararsız nitrit ve nitrat tıuları haline getirilirler.

Denitrifikasyon  aşamasında topraktaki nitrit ve nitrat tuzları ayrıştırıcı mikroorganizmalar veya bitkiler tarafından işlenerek atmosfere bırakılır ve döngünün tekrar başa dönmesi sağlanır .                   “ Prof.Dr  Necmi işler  Azot döngüsü sunum PP 26, 27”

Linkler