19.YIL! Akarsu Biokim Ltd.

& Yasemin Biolojik ve Kimyasal Ürünler -N.Akarsu

Yag Kapanları hk Genel Bilgi

YAĞ AYIRICI’NIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
Yağ ayırıcıya giren atıksu öncelikle, akışı kontrol edilmek suretiyle, türbülanssız hale getirilir.
 Bu suretle çok yavaşlayan ve durulan atıksuyun içindeki yağlar ve gres, yağların sudan hafif olmaları nedeniyle,
 bir müddet sonra ayrışmaya başlar. Yağlar ve gres üstte birikirken, yağdan yaklaşık %90 oranında arındırılmış
olan atıksu, yağ ayırıcı’nın çıkışından atıksu tesisatına gönderilir.

YAĞ AYIRICI’NIN KONACAĞI YER
Yağ ayırıcı yağın su ile karıştığı ana proses ünitelerine en yakın mesafede bir yere konmalıdır.
Ayrıca, yer belirlenirken, yağ ayırıcı’nın sürekli ve periyodik olarak temizlenmesi gerektiği hususu dikkate alınmalıdır.

YAĞ AYIRICIYA KESİNLİKLE BAĞLANMAYACAK ATIKSULAR
Mutfak atıksularının haricinde, fekal atık içeren atıksular (kanalizasyon suyu) ile yağmur suları
yağ ayırıcılara kesinlikle bağlanmamalıdır.

ÇÖP ÖĞÜTÜCÜYE BAĞLANTI
Çöp öğütücüden çıkan atıksu, hiçbir zaman doğrudan doğruya bir yağ ayırıcıya bağlanmamalıdır. Kullanılacak olan
 yağ tutucu tipi ne olursa olsun, çöp öğütücüden çıkan atıksu, mutlaka önce uygun ölçüde bir katı atık tutucudan
geçirilmeli, çöp öğütücüde öğütülmüş olan maddeler bu katı atık tutucuda tamamen çökeltilmelidir.
Çöp öğütücüden gelen atıksuyun içinde katı partiküllerin kalmadığından emin olduktan sonra bu atıksu yağ ayırıcıya
bağlanmalıdır.

YAĞ AYIRICIYA DOĞRUDAN BAĞLANAMAYACAK DİĞER CİHAZLAR
Patates soyma makinası gibi suda zamanla çökelen atıkların bulunduğu atıksular üreten cihazlar, doğrudan doğruya
 yağ ayırıcıya giden hatta bağlanmamalıdır. Bu atıklar, yağ ayırıcıyı olumsuz etkilediği gibi, tesisatın uzun olması
 halinde, tesisatı da tıkamaktadır.
Bu tür cihazların atıksu çıkışlarında uygun özellikler de katı atık tutucular veya filtreler kullanılmalıdır.


YAĞ AYIRICI’NIN TEMİZLENMESİ
Unutulmamalıdır ki, yağ ayırıcı yağı imha eden bir mekanizmaya sahip değildir! Aksine, yağ ile suyu birbirinden
 ayrıştırarak, yağın bir bölgede birikmesini sağlar. Bu nedenle, kullanım şartlarına göre ve kullanım sırasında
belirlenebilecek aralıklarla biriken yağın ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Yağın alınması manuel olarak
 yapıldığı gibi, yarı otomatik ve tam otomatik olarak da yapılabilir.

YAĞ AYIRICI’NIN SEÇİLMESİ
Yağ ayırıcı kullanılacağı yer, maksimum atıksu debisi, tercih edilen temizleme yöntemi ve monte edileceği
 bölgeye uygun olarak belirlenmelidir. Kullanacağınız yağ ayırıcının ölçülendirilmesi ve diğer özelliklerinin
 belirlenmesi hususunda üretici firmalarla görüsebilir veya firmamızdan bilgi alabilirsiniz.

Linkler