19.YIL! Akarsu Biokim Ltd.

& Yasemin Biolojik ve Kimyasal Ürünler -N.Akarsu

Bakteriler hakkında kısa bilgi

      BAKTERİLER HAKKINDA KISA BİLGİ
                                                                               
• Kullanılan Bakteri cinsleri :
        Cassco Urunlerinde kullanılan Bakteri Türü: Bakterilerin en emniyetli sınıfı olan
           Non pathagenic-Hasatalık yapıcı olmayan  Sınıf 1  den :
           Basillus Cultures  Natural   Bakteri karısımı  .

• Faydalı Organizma (Bakteri) nedir ?
        Birçok insan bakteri olarak da bilinen mikroorganizma  lara aşinadır. mikroorganizma lae yeryüzünde toprak,su,kaya,bitki,hayvan ve hatta insanlarda bulunurlar. Ölümden sonra bütünyaşayan organizmalar ana elementleri olan su, karbon, nitrojen, fosfat ve iz elementlerine ayrışırlar.
        Bu prosese bioremidasyon adı verilir. Altı milyon organik molekulun geri dönüşümü ortalama bir milyon adet bakteri gerektirir.

•  Neden atık arıtımı için bakteriler uygundur ?
         Bakteriler doğanın geri dönüşümcüleridir. İnanılmaz sayıda bileşiği indirgeme özelliğine sahiptirler. Doğada tüm organik maddelerin geri çevrimi bakteriler tarafından gerçekleştirilir.
 Bakteriler atığı tam olarak nasıl indirgerler ?
        Calısma Mekanizmaları : 
        Bakteri kullanım cinsine göre Yag ile beslenen bakteriler ise  ortamdaki yagı tamamen yok ederek karbondioksit ve su olan dogal bileşenlerine cevirir
        Bakteriler büyüme ve üremelerinde kullanılmak üzere kompleks bileşikleri öncelikle enzim salgılayarak hücre içerisine alabilecekleri boyutlara kırarlar.
        Bazı bakteriler BOI\' ye yol açan askıda katı maddelerde bulunan karbonhidrat ve    proteinleri  gibi bileşikleri kullanırlar.Suya eklendiklerinde suda yüzen yada tabana çöken katı partiküllere tutunurlar ve partikülleri decompose edecek enzimler salgılarlar

• Görevler tamamlandığında bakterilere ne olur?
        Bakteriler iyi beslendiklerinde türlerine bağlı olarak her 15-20 dakikada iki kat gibi inanılmaz hızlı bir oranda çoğalırlar.
        Bakteriler sistemdeki kirleticiler bu nüfusu besleyebildikleri sürece çoğalırlar.kirlilik seviyesi düştükçe,ölür ve çok daha az ürerler.Bu sayede nüfus doğal olarak kendini kirlilik seviyesine göre dengeler.Görevlerinin tamamlanmasıyla beraber bakteriler iç solunuma geçerek birbirilerini tüketir. Bazıları uykuya (dormany) geçer ve kirlilik seviyesi artarsa tekrar aktive olur.

• Bakteriler genetik olarak mı elde edilmektedir ?

        Hayır. Tüm bio-system ürünleri tabiatta mevcut bakterilerden oluşmaktadır. Yalnızca bakteriler kuvvetlendirilerek uygun ortamlar için sınıflandırılmaktadır.
 
• Atıksu arıtma tesislerinde bu tür bakteri kültürlerinin kullanım ve üretimi, çevreye sıçrama ve kontrolsüz üreme gibi riskler taşır mı?
        Tabii ki hayır. Atıksuların biyolojik arıtımı, bu tür kültürlerin üretim ve arıtılmak istenen organik maddelerin "biyo kütle - biomas" olarak adlandırılan bu bakterilere besin kaynağı olarak kullandırılarak atıksudan ayrılması esasına dayanır. Bu tür ürünler, doğal yada benzer tesislerden aşılanarak tesislerde üretilen biomas\' ın; amaca yönelik daha yüksek performansta bakterilerin hazır olarak sisteme verilmesi ile daha yüksek kalitede bir biomas üretmek için kullanılırlar. Tamamı uluslar arası bakteri sınıflandırma literatüründe yer alan Grup I – Patojenik-Hastalık yapıcı olmayan  (Group I - Nonpathogenic Microorganisms) kültürlerinden nutrient ve katalizör katkıları  ile üretilen faydalı bakteriler,biomas dısında yasayamazlar

• Atıkların deşarjında BOI ve KOI neden kontrol altına alınmalıdır?
        BOI (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) mikroorganizmaların su yada atık sudaki indirgenebilir organik maddelerin aerobik koşullar altında stabilize etmek için kullandıkları oksijen miktarıdır.Bu indirgemede organik madde bakterinin besin ve enerji kaynağıdır.BOI testi genellikle 5 günlük 20 C her anlık inkibasyon süresi gibi kontrol edilebilir koşullardaki oksijen tüketimini ölçer.Suyun içeriğindeki organik madde yani kirlilik ne kadar fazla ise,bu tüketimde o oranda yüksek sonuç verecektir.
        Ekolojik dengenin korunması için,patajonik bakteri ve yüksek BOİ li aşırı besin içeren deşarjlar kontrol altına alınmalıdır.Büyük miktarlı ve sindirilmemiş besinlerin toprağa aşırı yüklenmesi nitrojen çevriminin dengesini bozar,yüksek BOİ seviyeleri bazı bitkileri öldürür,bazı(indigenous)hayvan,kuş yada böcek türlerinin açlıktan ölümüne yol açacak farklı bitkilerin gelişimine neden olur.Bu tür atıklar yer altı su tabakasının yakınlarındaki ırmak ve gölleri kirletebilir.Bu besin fazlası su ortamlarında toplu ölümlere yol açabilecek normal balık kabuklu vb. su canlıları tarafından sindirilmeyecek farklı fitoplanktonların üremesine destek verir. Yüksek BOİ ortamda mevcut oksijeni tüketeceğinden diğer canlılar için suda yeterli oksijen kalmamasına neden olur.Üreyen koku,ortamın istenmeyen böcek ve canlılara cazibesini artırır.
        Yüksek KOİ(Kımyasal Oksıjen Ihtiyacı)  de yukarıdaki etkilerin yanısıra,içerebileceği toksik kimyasallarla daha yüksek hayat formlarını bile zehirleyebilir. Doğal mikroorganizmaları toksik olarak etkileyerek besin zincirinin kırılmasına neden olabilir.
        Dolayısıyla, yüksek nüfus yoğunluğu yada sanayileşme ile atıkların belli zararsız deşarj standartları öngörülerek kontrol altına alınmaları kesinlikle gereklidir.

 

Linkler