19.YIL! Akarsu Biokim Ltd.

& Yasemin Biolojik ve Kimyasal Ürünler -N.Akarsu

YAg bakterisi neden kullanılmalıdır?

 

 

Akarsu BioKim tarafından   kurulusunuzdaki  yag kapanlarında bakteri  uygulanmasına  baslanmasından sonra kısa bir yerleşme suresi ile  bakteri  populasyonunun belirli seviyeye ulasması ile birlikte  Yag kapanının calısmasındakı iyileşmeler  ve bu iyileşmelerin  sıstemın diger kısımları üzerindeki  olumlu etkisi  belirgin olarak görülebilecektir.
Ilk uygulama öncesi durum:
• yag kapanında biriken yag lar elle toplanarak veya vidanjörle cekilerek uzaklastırılabilmektedir.Bu uygulama  gayri sıhhi oldugu kadar yururluktekı yönetmeliklere de aykırıdır. Cok cıddı ceza ve yaptırımları vardır..
• Ayrıca bu yagın bırıkme süreci içinde tesisin diger kısımlarına kaçısı ( atıksu tesisleri,kanallar,hatlar) önlenemez
• kapandan cekilen yag +su karısımının bertarafı da bir problemdir.(Atık yönetmelikleri)
• Bu karısımın    Atık Su Sistemine bertaraf ıcın bilerek katılması veya     istem dısı olarak yag kapanı cıkıs suyundan kacarak   ,Atık Su sitemine karısması Atık Su sisteminin dengesini  bozarak  performansını olumsuz etkiler.
• Hatlar ve giderlerdeki tıkanmalar problem diger problem sahalarıdır.
• Kapanının calısması ve yag uzaklastırılması sırasında olusan kırlılk ve koku ,cevre problemleri  yaratmaktadır.
Uygulama ile birlikte beklenebilecek gelişmeler söyle olacaktır: 
• Bakterilerin yeterli  sayıya ulasması   ile birlikte koku düzeyinde bir azalma  olacak
• Yag kapanından  elle veya vidanjöre cekim duracak,buna ragmen yag seviyesinde artma degil azalma olacaktır.(
     Belli bir süre sonunda ise yag kapanında biriken katmanlar tamamen yok olacak yag   
     kapanında sadece günlük  yag görülecektir.
• Kapan cıkıs suyu daha berrak haline gelecek kapandan yag kacagı ortadan kalkacaktır.
• Yag bakterilerinin calısması ile yag kapanındakı  yaglar  tamamen dogal  son ürünlere yani CO2 ve Su ya dönüsecektir.
• Atık su sistemine yag katılımı veya istem dısı kacaklar önleneceginden Atık Su arıtma tesisleri   Performansı nda  ıyılesme olacak
• Tesis atık su TDS , BOD ve COD degerlerinde iyileşme beklenebilir.
Bakteri Performansını  olumsuz  etkiliyebilecek  uygulamalar:
• Yag kapanından  asırı  miktarda kontrolsuz  yag cekilmesi.( yag su karısımı ile birlikte  bakteri lerin de cekilmesi nedeni ile )
• Yag kapanına ınorganıklerın kacısı (özellikle plastik   torba ,strech,kumas parcaları  
• Yag kapanına asırı sebze kacısı ( bu nedenle yılda 1-2 kez biriken sebze atıkları vs  fiziki temizligi  önerilir)
• Önerilen peryodlarda önerilen dozlarda sürdürme dozajlamasının aksatılmaması gerekir.

Linkler